페이스북 유튜브

​Việt Nam đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 11:00 27-12-2018 Updated : 11:00 27-12-2018
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=픽사베이]


Chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc năm 2018, theo báo cáo của Chính phủ Việt Nam, trong 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 4 chỉ tiêu đạt và 8 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, với nhiều điểm nhấn quan trọng như giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh phải đối mặt nhiều thách thức từ nội tại đến ngoại lai như trần nợ công, giải ngân đầu tư, tỷ giá…

Theo đó, tăng trưởng kinh tế theo xu hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao, ước đạt 6,7%, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, mô hình tăng trưởng chuyển dần sang chiều sâu. Bên cạnh đó, chỉ số lạm phát được kiểm soát, liên tiếp trong 3 năm 2016 - 2018; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân duy trì ở mức dưới 4%. Thị trường tài chính duy trì tăng trưởng ổn định, tăng trưởng tín dụng ở mức 17%, đáp ứng đủ yêu cầu vốn cho nền kinh tế, nhất là lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Các chỉ tiêu quan trọng khác, đó là nợ công giảm xuống từ 63,7% cuối năm 2016 xuống còn khoảng 61,4% năm 2018. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với dự toán và tăng 5,5% so với năm 2017. Bội chi ngân sách ước đạt 3,67%, vượt mức chỉ tiêu Quốc hội giao…

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, theo theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong 11 tháng 2018 ước đạt 440,45 tỷ USD, tăng khoảng 13,4% so cùng kỳ năm 2017, cán cân thương mại thặng dư hơn 6,8 tỷ USD.

Cùng với đó, các vấn đề được tập trung thảo luận còn là giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA, thu hút FDI, tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cũng như việc xây dựng thể chế mà cụ thể là sửa đổi Luật Đầu tư công, xây dựng Luật sửa đổi các Luật về Quy hoạch; Luật PPP (hợp tác công tư)…

Có thể thấy, với sứ mệnh của năm 2018 hoàn thành, triển vọng kinh tế 2019 vẫn trên đà phát triển tích cực, vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt. Đầu tháng 11, đã có hơn 92% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

12 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%;
- Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%;
- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%;
- Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%;
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP;
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%;
- Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%;
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24-24,5%;
- Số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường;
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%;
- Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%;
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.
 

VĂN HÓA & DU LỊCH