페이스북 유튜브

Hàn Quốc: 177,1 tỷ won ngân sách địa phương dành cho vấn đề nhập cư – đa văn hóa trong năm 2018

Thanh Phương (thanhphuongdlu@ajunews.com)Posted : 19:13 14-03-2019 Updated : 19:13 14-03-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]


Theo báo cáo ‘Nghiên cứu phân tích và phương án cải thiện tình hình giáo dục chính sách nhập cư – đa văn hóa của công viên chức nhà nước‘ do Viện Nghiên cứu Chính sách Nhập cư IOM thực hiện, tổng ngân sách các địa phương Hàn Quốc dành để hỗ trợ cho các công dân người nước ngoài và các gia đình đa văn hóa trong năm 2018 là 177,1 tỷ won.

Báo cáo được thực hiện dựa việc phân tích và tổng hợp tài liệu ‘Kế hoạch thực hiện chính sách người nước ngoài ở các chính quyền địa phương’ của Ủy ban chính sách người nước ngoài Hàn Quốc.

Seoul đứng đầu danh sách tổng ngân sách địa phương dành cho mảng nhập cư – đa văn hóa với 34,3 tỷ won, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi với 23,1 tỷ won, tỉnh Jeonbuk với 18,3 tỷ won và tỉnh Kyeongbuk với 14,1 tỷ won.

Theo nội dung của bản báo cáo, số phòng ban đảm nhận các công việc liên quan đến chính sách nhập cư – đa văn hóa ở các chính quyền địa phương Hàn Quốc là 499 đơn vị. Trong đó, các phòng ban chuyên về phụ nữ (21%) và phúc lợi xã hội (20,4%) chiếm đa số.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các công viên chức nhà nước đang đảm nhận công việc liên quan đến mảng nhập cư – đa văn hóa đa số nhận thức được sự cần thiết của việc nâng cao chuyên môn trong công việc. Tuy nhiên trên thực tế, số lượng nhân sự quá ít (chỉ từ 1~2 người) khiến họ khó có cơ hội để tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu. Do đó, cần thực hiện nghĩa vụ hóa đối với việc hoàn thành các khóa đào tạo, đồng thời có chính sách hỗ trợ hoặc ưu tiên nhằm tăng quy mô số cán bộ tham gia.

VĂN HÓA & DU LỊCH