페이스북 유튜브

3/10 người Hàn Quốc không muốn tăng mức lương tối thiểu trong năm tới

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 22:39 22-05-2019 Updated : 22:39 22-05-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=리얼미터]


Cứ mỗi 10 người Hàn Quốc thì có 3 người nghĩ rằng việc giữ mức lương tối thiểu vào năm tới ở mức tương đương với mức 8.350 won như năm nay là phù hợp.

Tờ OhmyNews ngày 22 tháng 5 đăng tin rằng cuộc khảo sát do Realmeter thực hiện vào ngày 21 tháng 5 với 509 người trưởng thành (từ 19 tuổi trở lên) cho thấy 34,8% trả lời rằng họ muốn giữ lương tối thiểu ở mức 8350 won như năm nay, 17,9% số người được hỏi muốn tăng mức lương tối thiểu 2,7% (lên 8580 won) và 14,3% muốn tăng hơn 10% lên mức 9190 won.

Ngoài ra, tỉ lệ muốn tăng lương tối thiểu lên 5% (lên 8770 won) là 11,9% và tỉ lệ muốn tăng thêm 7,5% (lên 8980 won) là 7,7%. Số người chọn câu trả lời 'Khác' và 'Không biết / Không trả lời' là 6,7%. Realmeter cho biết nguyện vọng giữ nguyên mức lương tối thiểu là khá cao ở hầu hết các lứa tuổi, khu vực và tầng lớp. Trong đó, những người thuộc phe bảo thủ (42,4%), tầng lớp trung lưu (38%), những người ủng hộ Hàn Quốc (52,8%), các bà nội trợ (47,8%) và những người tự làm chủ (42,6%) là những người chủ yếu muốn giữ nguyên mức lương tối thiểu.

Trái lại, đa số những người thuộc phe tiến bộ và người lao động của Đảng công lý lại cho rằng mức lương tối thiểu nên được đặt ở mức hơn 9190 won bằng cách tăng mức lương tối thiểu hơn 10%. Cuộc khảo sát được tiến hành qua điện thoại và có độ tin cậy 95%, sai số mẫu ± 4,3%, tỷ lệ phản hồi là 6,5%.

VĂN HÓA & DU LỊCH