페이스북 유튜브

Kiểm soát xuất khẩu của Nhật Bản ảnh hưởng trực tiếp... Tháng 7 xuất khẩu hydro florua sang Hàn Quốc giảm 84%

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 18:58 29-08-2019 Updated : 18:58 29-08-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]


Xuất khẩu hydro florua có độ tinh khiết cao từ Nhật Bản sang Hàn Quốc trong tháng 7 đã giảm hơn 80%. Điều này là do các hạn chế xuất khẩu của chính phủ Nhật Bản.

Theo thống kê thương mại ngày 29 tháng 7 của Bộ Tài chính Nhật Bản cho mỗi mặt hàng, xuất khẩu hydro florua của Hàn Quốc được sử dụng trong quá trình làm sạch chất bán dẫn là 479 tấn, giảm 83,7% so với một tháng trước.

Từ ngày 4 tháng 7, chính phủ Nhật Bản đã thực thi các quy định về xuất khẩu sang Hàn Quốc ba nguyên liệu chính cần thiết cho sản xuất chất bán dẫn và hiển thị, bao gồm hydro florua có độ tinh khiết cao, polyimide flo và photoresist. Kể từ ngày 28, Pháp lệnh quản lý thương mại xuất khẩu sửa đổi đã được ban hành để loại trừ Hàn Quốc khỏi nhóm A (quốc gia trắng), đây là quản lý xuất khẩu ưu đãi.

VĂN HÓA & DU LỊCH