페이스북 유튜브

Hàn Quốc khó đạt mục tiêu giảm 30% lượng phát thải bụi mịn vào năm 2022

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 15:36 07-05-2019 Updated : 15:36 07-05-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = 산업연구원]


Theo 6 trong số 10 công ty nội địa Hàn Quốc thì nước này khó có thể đạt được mục tiêu giảm 30% lượng khí thải bụi mịn vào năm 2022. Theo họ, thời gian cần thiết để thương mại hóa công nghệ cần được xem xét kĩ lưỡng hơn. Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (KIET) đã công bố một báo cáo về tác động công nghiệp và những tác động của vấn đề bụi mịn. Báo cáo đã phân tích kết quả của một cuộc khảo sát gần đây từ hơn 170 công ty xi măng, thép và hóa dầu.

Đây là khu vực có lượng phát thải bụi cao trong ngành. Điều đáng chú ý là các công ty được khảo sát không nhận thức rõ ràng về các biện pháp ngăn chặn bụi mịn của Chính phủ. Chỉ có 17,4% số người được hỏi trả lời có biết về “hạn chế sử dụng ô tô cũ”, 15,6% cho biết họ đã ngừng vận hành các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than cũ, 15,5% có biết về thuế phát thải oxit nitơ, và 14,8% có biết về việc tiêu chuẩn phát thải bụi mịn tăng. 61% các công ty được khảo sát có cái nhìn tiêu cực về khả năng đạt được mục tiêu giảm 30% lượng khí thải bụi mịn trong vòng ba năm của Chính phủ.

Đặc biệt là các công ty thuộc ngành công nghiệp xi măng và thép – là những ngành có mức phát thải ô nhiễm cao hơn các ngành công nghiệp khác. Trong trường hợp của ngành thép, các công ty cho rằng khó có thể đáp ứng nhanh chóng các quy định thắt chặt liên quan đến bụi mịn vì cần thời gian ít nhất 2-3 năm để xây dựng cơ sở sản xuất mới đáp ứng yêu cầu phát thải bụi mịn. Khả năng công nghệ của các công ty cũng không đáp ứng yêu cầu giảm bụi mịn. Cụ thể, 39% số đơn vị được khảo sát cho rằng có dưới 50% số công ty có năng lực công nghệ đáp ứng yêu cầu giảm bụi mịn.

Báo cáo lưu ý, việc khuyến khích giảm bụi mịn thông qua phát triển công nghệ có thể thất bại do đặt mục tiêu giảm phát thải quá cao mà không xét đến tốc độ phát triển của công nghệ. Hiện nay, các nguồn phát thải bụi mịn chính gồm: sản xuất điện, công nghiệp, giao thông vận tải và hộ gia đình. Trong đó, nguồn phát thuộc khu vực công nghiệp là lớn nhất, chiếm 40%. Do đó, các ngành công nghiệp đang đầu tư vào các công nghệ để cải thiện hiệu quả việc giảm phát thải và cải thiện môi trường không khí thông qua các thỏa thuận với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, người ta thấy rằng rất khó để đáp ứng các quy định bụi mịn do các vấn đề như thiếu quỹ đất cho các cơ sở xây dựng mới và hiệu quả thấp của các cơ sở sản xuất hiện có.

Do đó, mục tiêu của chính sách giảm bụi mịn (2022) cần được điều chỉnh theo thực tế. Ngoài ra, chính phủ cũng thừa nhận họ không tham vấn đầy đủ với các ngành trước khi đề xuất các biện pháp đối phó với bụi mịn. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp thép và hóa dầu đã chỉ ra rằng họ sẽ là trung tâm của mục tiêu giảm bụi mịn. Báo cáo chỉ ra rằng ngành công nghiệp đồng thuận với giải pháp cho các vấn đề bụi mịn mặc dù điều này có ảnh hưởng đến lợi ích của các ngành nhất định hoặc các công ty riêng lẻ.

Theo đó, ngành công nghiệp đã đề xuất phát triển và chuyển giao các công nghệ giảm thiểu bụi mịn phù hợp và cung cấp các ưu đãi như tín dụng thuế để đầu tư vào các cơ sở thân thiện với môi trường. "Con đường hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu là phát triển công nghệ trong khu vực công nghiệp và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp", một quan chức thuộc Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ công nghiệp cho biết, “Rõ ràng, cần phải thiết lập chính sách một cách có hệ thống”.

VĂN HÓA & DU LỊCH