페이스북 유튜브

Số tiền người Hàn Quốc sử dụng ở nước ngoài trong quý 2 là 4,67 tỉ đô la

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 19:57 22-08-2019 Updated : 19:57 22-08-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Tài liệu = Ngân hàng Hàn Quốc]


Số lượng thẻ tín dụng (tín dụng, séc và ghi nợ) được người Hàn Quốc sử dụng ở nước ngoài đã giảm trong hai quý liên tiếp. Số lượng sử dụng trên mỗi thẻ là thấp nhất từ ​​trước đến nay. Theo báo cáo “Thẻ sử dụng ở nước ngoài trong Quý II năm 2019” do Ngân hàng Hàn Quốc công bố vào ngày 22 tháng 8, số tiền thanh toán của một cư dân Hàn Quốc ở nước ngoài trong quý II là 4,671 tỷ USD, giảm 0,1% so với quý trước (4,675 tỷ USD).

Tính theo loại thẻ, chi tiêu thẻ tín dụng (3,43 tỷ USD) tăng 1,3% so với quý trước. Trong khi đó, thẻ séc (1,2 tỷ đô la) và thẻ ghi nợ (41 triệu đô la) lần lượt giảm 3,4% và 13,6%. Việc giảm sử dụng thẻ là do số lượng khách du lịch nước ngoài giảm. Số lượng khách du lịch nước ngoài trong quý II là 7,14 triệu lượt, giảm 9,2% so với quý trước (7,86 triệu).

Mặc dù số lượng thẻ được sử dụng ở nước ngoài thống kê được là 17,76 triệu, tăng 1,9% so với quý trước nhưng số tiền sử dụng trung bình trên mỗi thẻ đạt $ 269, thấp hơn so với quý trước ($ 274). Số lượng khách du lịch nước ngoài tăng 10,2% trong quý đầu tiên nhưng do tỉ lệ khách thuộc độ tuổi không có sức mua mạnh (từ 10 đến 20) nên việc sử dụng thẻ nội địa giảm 3,3%.

VĂN HÓA & DU LỊCH