페이스북 유튜브

​Tổ chức du lịch Busan, tổ chức cuộc thi ý tưởng phát triển kinh doanh MICE

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 14:34 13-09-2019 Updated : 14:34 13-09-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Tổ chức du lịch Busan cung cấp]


Thành phố Busan và Tổ chức du lịch Busan đã tuyên bố vào ngày 13 rằng họ sẽ tiến hành 'Chương trình nghiên cứu R & D cho loại hình công nghiệp thứ 4 Busan MICE' trong ba tháng từ tháng này đến tháng 11.

MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. MICE - viết tắt của Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị, hội thảo) và Exhibition (triển lãm). Tên đầy đủ tiếng Anh là Meeting Incentive Conference Event. Bởi vậy các đoàn khách MICE thường rất đông (vài trăm khách) và đặc biệt mức chi tiêu cao hơn khách đi tour bình thường (do Ban tổ chức các hội nghị quốc tế bao giờ cũng đặt phòng cho khách ở khách sạn 4 - 5 sao, dịch vụ cao, tour sau hội nghị phải thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu…). MICE hiện là loại hình du lịch mang lại nguồn thu rất lớn cho ngành du lịch ở các nước.

Cuộc thi này nhằm khám phá những ý tưởng sáng tạo có thể giúp Busan phát triển MICE thành một tổ chức có khả năng cạnh tranh và khác biệt. Công ty giải thích rằng họ có kế hoạch dẫn đến các đề xuất chính sách bằng cách phát triển các vấn đề thực tế, chứ không phải nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực thí nghiệm.

Thành phố Busan và Tổ chức du lịch Busan tài trợ tài trợ nghiên cứu từ 3 triệu won đến 6 triệu won cho ba dự án nghiên cứu được lựa chọn thông qua cuộc thi.

Một quan chức xây dựng cho biết: "Chúng tôi mong muốn sự hỗ trợ của nhiều người để xem xét tương lai của ngành công nghiệp MICE Busan và đưa ra các giải pháp thiết thực."

Trong khi đó, Busan đã công bố vào tháng 2 rằng họ có kế hoạch đầu tư tổng cộng 3,5 tỷ won trong năm năm tới.

VĂN HÓA & DU LỊCH