페이스북 유튜브

Kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chậm chạp vào tháng 1 năm sau... Do suy thoái kinh tế và mùa thấp điểm

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 12:37 27-12-2019 Updated : 12:37 27-12-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]


Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc vẫn còn chưa có triển vọng phát triển tốt trong tháng 1 năm sau.

Theo kết quả của Triển vọng kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ vào tháng 1 năm 2020, được thực hiện bởi Ủy ban trung ương DNNVV trên 3150 doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 13 đến 20 tháng này, SBHI tháng 1 giảm 2,9 điểm xuống 81,3.

Liên đoàn giải thích, tháng Một năm đầu tiên của năm mới vẫn dự kiến ​​sẽ chậm chạp do suy thoái kinh tế và mùa thấp điểm.

Tuy nhiên, so với cùng tháng năm ngoái, chỉ số này đã tăng 0,4 điểm. Mức tăng SBHI so với cùng kỳ năm ngoái chỉ là 15 tháng kể từ tháng 10 năm ngoái.

SBHI từ 100 trở lên có nghĩa là nhiều công ty phản ứng tích cực hơn các công ty khác. Nếu dưới 100 thì ngược lại.

Theo ngành, tám ngành công nghiệp, bao gồm máy móc và thiết bị khác (75,4 → 82,6), sản phẩm giấy và giấy (80,7 → 86,8) và thiết bị điện (73,5 → 79,3), đã tăng hàng tháng. 14 lĩnh vực, bao gồm các sản phẩm khác (92.1 → 74.8), vật liệu y tế và dược phẩm (97.4 → 86.7), và quần áo, phụ kiện quần áo và các sản phẩm lông thú (92,5 → 82,7) giảm.

Theo danh mục, doanh số bán hàng trong nước (83,5 → 81,0), xuất khẩu (87,2 → 84,8), lợi nhuận hoạt động (81,8 → 79,0) và tình hình tài trợ (80,5 → 78,5) suy giảm theo năm.

Những khó khăn trong quản lý (nhiều câu trả lời) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tháng này là nhu cầu nội địa chậm chạp (61,2%) chi phí lao động tăng (48,7%) cạnh tranh gian lận giữa các công ty (41,8%) chậm hoàn trả doanh số (23,6%) Giá sản phẩm giảm (18,8%) Khó gây quỹ (18,2%).

Tỷ lệ sử dụng trung bình cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tháng vừa qua là 73,1%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước và cùng tháng năm ngoái.

VĂN HÓA & DU LỊCH