페이스북 유튜브

Độ tuổi trung bình sở hữu nhà đầu tiên của người Hàn là 43,3 tuổi.

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 08:40 25-06-2019 Updated : 08:40 25-06-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Internet]·


Độ tuổi trung bình sở hữu ngôi nhà đầu tiên của người Hàn Quốc là 43 tuổi. Tuy nhiên trong đó, 38% tài sản giá nhà được bảo hiểm bởi các khoản vay từ ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Theo kết quả báo cáo của Khảo sát nhà ở năm 2018 gửi Viện nghiên cứu đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 6, nghiên cứu về độ tuổi trung bình của các hộ gia đình có nhà đầu tiên (mua, bán, thừa kế, v.v.) .

Cuộc khảo sát được thực hiện trên cơ sở phỏng vấn cá nhân cho 62.755 hộ gia đình từ tháng 6 đến tháng 12 năm ngoái.

Tuổi trung bình sở hữu ngôi nhà đầu tiên ngày càng cao hơn. Trước đó là 41,9 tuổi vào năm 2016, 43 tuổi vào năm ngoái, và năm nay chỉ số này còn cao hơn nữa.

Nếu bao gồm tất cả các trường hợp trong đó có 4 năm qua, thì tuổi trung bình của các hộ gia đình trong toàn bộ khảo sát là 39,4 tuổi.

Điều này cũng đang tiếp tục tăng sau 38,8 tuổi vào năm 2016 và 39,1 tuổi vào năm 2017.

Và ngày càng khó khăn hơn cho các hộ gia đình có thu nhập thấp để xây dựng nhà riêng của họ.

Trong các hộ gia đình có thu nhập (nhóm thu nhập thứ nhất đến thứ tư), tuổi trung bình của chủ hộ đã cung cấp ngôi nhà đầu tiên trong bốn năm qua là 56,7 năm.

Phương thức mua nhà hiện tại được theo sau là mua (20,8%), tặng quà và thừa kế (15,6%). Trong trường hợp của khu vực đô thị, 64,7% số nhà hiện có đã được mua.

Trong trường hợp bán nhà, nguồn tài chính phụ thuộc rất nhiều vào các khoản vay. Tỷ lệ cho vay trên giá trị trung bình (LTV1) của các khoản vay nhà ở so với giá nhà là 37,8% tại thời điểm mua.

Chỉ số này thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với 38,2% được khảo sát năm 2017, nhưng nó vẫn gần 40%.

Ngoài ra, tỷ lệ thế chấp nhà tại các tổ chức tài chính (LTV3) là 29,4%, tăng 0,5% so với 28,9% một năm trước đó.

Trong trường hợp các cặp vợ chồng trẻ và mới kết hôn có tài sản tương đối không đủ, chi phí vay dựa trên giá nhà cao hơn nhiều.

Tỷ lệ cho vay nhà ở so với giá nhà ở (LTV1) lần lượt là 45,6% và 43,2% tại thời điểm mua nhà ở cho các hộ gia đình trẻ (từ 20 ~ 34 tuổi) và các cặp vợ chồng mới cưới.

Theo đó, 70,7% hộ gia đình trả lời rằng họ đang "vay tiền mua nhà hoặc trả tiền thuê nhà".

Cụ thể, tỷ lệ người được hỏi đã tăng lên 84,3% và 82,7% giữa các hộ gia đình trẻ và các cặp vợ chồng mới cưới.

Tuy nhiên, những cặp vợ chồng trẻ và mới cưới vẫn có những giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. 83,3% các cặp vợ chồng mới trả lời rằng "cần phải cố gắng để sở hữu một ngôi nhà". Tỷ lệ này cao hơn so với các hộ gia đình nói chung (82,5%). 71% những người trẻ tuổi cũng muốn sở hữu nó.

VĂN HÓA & DU LỊCH