페이스북 유튜브

Hàn Quốc thu hồi được 36,1 tỷ KRW tền từ quỹ công quý I/2020…Tỷ lệ thu hồi đạt 69.3%

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 18:04 01-06-2020 Updated : 18:04 01-06-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=Yonhap News]

Ủy ban Dịch vụ Tài chính cho biết vào ngày 1/6 rằng họ đã thu hồi được 36,1 tỷ KRW tiền quỹ công từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay.

Trong quý đầu tiên, việc thu hồi được thực hiện với cổ tức 2,6 tỷ KRW của Bảo hiểm nhân thọ Hanwha (Bảo hiểm nhân thọ cũ của Hàn Quốc) và 33,5 tỷ KRW trong các khoản phải thu của K&C công ty con của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc nắm giữ do công ty này tuyên bố phá sản.

Các quỹ công được tạo ra vào năm 1997~2002 với các bảo lãnh tài chính của ngân hàng và các tổ chức tài chính nói chung trong cuộc khủng hoảng tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 1997, khi ngân hàng và các tổ chức tài chính nói chung mất khả năng thanh toán.

Tính đến cuối tháng 3 năm nay, tất cả các quỹ công lên tới 168,7 nghìn tỷ KRW, trong đó thu hồi được 116,8 nghìn tỷ KRW tương đương với tỷ lệ thu hồi là 69,3%.

VĂN HÓA & DU LỊCH