페이스북 유튜브

Hàn Quốc hạn chế hình ảnh trẻ vị thành niên xuất hiện trên YouTube

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 15:55 30-06-2020 Updated : 15:55 30-06-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Internet]


Hàn Quốc đã công bố một bộ hướng dẫn, các biện pháp khuyến nghị hạn chế sự xuất hiện của trẻ vị thành niên trên YouTube trong nỗ lực bảo vệ quyền con người của họ.

Các biện pháp, được công bố bởi Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, khuyên trẻ em và thanh thiếu niên không nên xuất hiện trên YouTube hoặc các chương trình phát sóng internet khác trong ba giờ trở lên.

Họ cũng sẽ được khuyến nghị không phát ra các chương trình phát sóng trực tiếp trên internet hoặc xuất hiện trong sáu giờ một ngày và không xuất hiện trên các chương trình trong khoảng 10 giờ tối đến 6 giờ sáng

Các hạn chế được đưa vào nội dung có chứa sự lạm dụng trẻ vị thành niên hoặc có thể bị hiểu nhầm là lạm dụng.

Ngoài ra, trẻ em và thiếu niên không nên tiếp xúc với bạo lực và rủi ro thể xác, lo lắng hoặc sợ hãi về cảm xúc quá mức.

Các hướng dẫn cũng hạn chế việc tạo ra nội dung tục tĩu, gây ra tinh thần đầu cơ và phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử.

Đại diện Ủy ban Truyền thông cho biết "Nhu cầu về các hướng dẫn như vậy đã được đưa ra trong bối cảnh những tranh cãi về lạm dụng trẻ em và quấy rối tình dục xảy ra trong một số chương trình phát sóng trên internet có trẻ em và thanh thiếu niên,".

Các quy tắc cũng bao gồm các nhà sản xuất và người giám hộ của trẻ em và thanh thiếu niên xuất hiện trên các chương trình phát sóng internet. Ủy ban YouTube và các nhà cung cấp nền tảng khác cũng cần tuân thủ các quy tắc này.

VĂN HÓA & DU LỊCH