페이스북 유튜브

Thị trường tuyển dụng tại Hàn Quốc trong năm 2018: Kinh doanh – tư vấn khách hàng sôi nổi nhất

Thanh Phương (thanhphuongdlu@ajunews.com)Posted : 13:41 04-01-2019 Updated : 13:41 04-01-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[사진=인크루트]


Jobkorea (trang web về việc làm tại Hàn Quốc) đã tiến hành phân tích các thông báo tuyển dụng được đăng tải trên trang web của công ty trong năm 2018 vừa qua, kết quả phân tích cho thấy thông báo tuyển dụng của ngành dịch vụ chiếm 23,4% trong tổng số. Điều này tương đương với việc trong năm 2018, cứ 4 thông báo tuyển dụng thì có 1 thông báo tuyển dụng về công việc trong ngành dịch vụ.

Bên cạnh lĩnh vực dịch vụ, các thông báo tuyển dụng trong ngành tài chính (16%), công nghệ thông tin (15,0%) hay ngành chế tạo sản xuất (13,1%) cũng chiếm ưu thế trên thị trường tuyển dụng trong năm vừa qua tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, lĩnh vực công nghệ thông tin là lĩnh vực tuyển dụng nhân sự yêu cầu kinh nghiệm nhiều nhất. Ngược lại, lĩnh vực chế tạo sản xuất đa số tuyển dụng nhân sự mới không yêu cầu có kinh nghiệm.

Các thông báo tuyển dụng nhân sự có nội dung tuyển cả nhân sự có kinh nghiệm và nhân sự mới đa số nằm ở lĩnh vực tài chính (24,1%). Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ có các thông báo tuyển dụng không xét kinh nghiệm làm việc nhiều nhất với 30,7%.

Về công việc tuyển dụng cụ thể, cứ 10 thông báo tuyển dụng thì có 3 thông báo tuyển dụng tư vấn khách hàng (chiếm 34,7%). Tiếp theo là công việc kinh doanh – văn phòng (15,8%), IT – internet (9,3%), sản xuất (7,3%).

Bà Byun Ji-seong, Trưởng Ban đối thoại của Jobkorea cho biết: “Ở lĩnh vực cần sự thành thạo về chuyên môn như công nghệ thông tin, xu thế tuyển dụng nhân sự yêu cầu có kinh nghiệm làm việc là khá rõ nét. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn khiến mảng dịch vụ bán hàng có khuynh hướng tập trung tuyển dụng các nhân cho các vị trí có liên quan đến việc bán hàng.”.

VĂN HÓA & DU LỊCH