페이스북 유튜브

Hàn Quốc cắt giảm lãi suất chuẩn, các ngân hàng tiết kiệm vẫn duy trì 'mức lãi suất gửi tiết kiệm ở mức độ cao'.

응웬티탐 (Choiketu93@ajunews.com)Posted : 18:39 22-07-2019 Updated : 14:14 23-07-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Với việc Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) hạ lãi suất chuẩn, các ngân hàng tài chính dự kiến sẽ giảm lãi suất trong tương lai gần đây. Trong khi đó các ngân hàng tiết kiệm dự kiến sẽ vẫn duy trì mức lãi suất cao trong thời gian tới.
 

[Hình Ảnh =게티이미지뱅크]


Theo hệ thống thống kê kinh tế của Ngân hàng Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 7, lãi suất gửi tiết kiệm trong ba năm ngày 19 đóng cửa ở mức 1,327%. Đây là lãi suất tiết kiệm thấp nhất trong khoảng 14 năm kể từ lãi suất 1,319% vào 14 tháng 10 năm 2016.

Các lãi suất gửi 10 năm (1,456%), gửi 20 năm (1,473%) và gửi 30 năm (1,469%)... Các lãi suất của gửi tiết kiệm dài hạn đều giảm dưới mức lãi suất chuẩn là 1,50%. Các lãi suất gửi tiết kiệm 10 năm ban hành vào ngày 14 tháng 10 năm 2016 là 1,455%, lãi suất 20 năm (1,433%) và lãi suất 30 năm 1,441%. Kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2016, không có loại lãi suất nào thấp hơn 1,5%.

Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) đã cắt giảm lãi suất vào ngày 18 tháng 10, với tình hình này, dự kiến lãi suất chuẩn của Hàn Quốc sẽ hạ thêm một lần nữa trong năm nay.

Do đó, lãi suất của các ngân hành tài chính sẽ phản ứng ngay lập tức với việc cắt giảm lãi suất cơ bản và các ngân hàng hàng này đều dự kiến sẽ giảm lãi suất như tiền mặt và tiền gửi trong tương lai gần. Lãi suất hiện tại đối với tiền gửi có kỳ hạn một năm là 1,6-1,7% mỗi năm, nhưng có khả năng sẽ giảm thêm khoảng 0,1-0,3% trong tuần này.

Trong khi đó, lãi suất cho các ngân hàng tiết kiệm dự kiến sẽ vẫn ở mức lãi suất cao 2% trong thời điểm hiện tại.

Lãi suất trung bình đối với tiền gửi có kỳ hạn một năm của 79 ngân hàng tiết kiệm trên toàn quốc là 2,48% mỗi năm tính đến ngày 19. Đây là giá trị mà các ngân hàng tiết kiệm đã giảm 1 bp (1bp = 0,01% điểm) từ mức 17 (2,49% một năm) dư cho nó chịu ảnh hưởng của việc giảm lãi suất trung bình của chính phủ, do ảnh hưởng của việc cắt giảm lãi suất cơ bản, nhưng nó đã tăng 18 bp trong hai tháng so với ngày 19 tháng 5 (2,30% một năm). Lãi suất trung bình hàng ngày trên cơ sở thường xuyên cao ở mức 2,65% vào ngày 19.

Các ngân hàng tiết kiệm đã tăng lãi suất gửi ngay cả khi lãi suất giảm, vì các ngân hàng cần quay vòng vốn để xử lí nợ. Bởi lẽ, các công tiết kiệm cần xoay vòng vốn để duy trì khách hàng, nếu lãi suất giảm thì việc số lượng gửi tiết kiệm cũng giảm đột biến khiến cho lĩnh vực kinh doanh gặp khó khăn.

Một quan chức ngân hàng tiết kiệm cho biết: "Vì lãi suất chuẩn được cắt giảm sớm hơn dự kiến khiến cho việc mở rộng số lượng vốn lên sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong tương lai chính phủ Hàn Quốc có thể sẽ đẩy mạnh quy chế liên quan đến quản lí lãi suất cao trong thời gian tới nên việc nâng cao lãi suất chuẩn là giải pháp trước mắt."