페이스북 유튜브

KDI công bố : "Đầu tư và xuất khẩu giảm mạnh"...Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục bị chậm lại liên tục trong 5 tháng.

KDI công bố xu hướng kinh tế trong tháng 8. Kinh tế trong nước tiếp tục bị suy thoái.

응웬티탐 (Choiketu93@ajunews.com)Posted : 10:20 08-08-2019 Updated : 10:20 08-08-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) đã đưa ra kết luận kinh tế Hàn Quốc tiếp tục phát triển 'chậm chạp' trong năm tháng liên tiếp. Cả đầu tư và xuất khẩu đều giảm mạnh. Ảnh hưởng bởi những yếu tố từ việc suy thoái kinh tế toàn cầu, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và trả đũa kinh tế của Nhật Bản, nền kinh tế của Hàn Quốc được nhận định là sẽ phát triển chậm chạp.
 

Viện phát triển Hàn Quốc [Ảnh: Viện phát triển Hàn Quốc]


KDI đã công bố xu hướng kinh tế của mình vào tháng 8 năm 2019. Trong bản thông báo cho biết: "Nền kinh tế trong nước đã chậm lại về cả đầu tư và xuất khẩu kéo theo đó là sự trì trệ kinh tế dự đoán vẫn sẽ kéo dài" " Mặt khác do kinh tế thế giới suy thoái, nhu cầu tiêu dùng nước ngoài giảm dẫn đến tỉ lệ đầu tư nước ngoài cũng như xuất khẩu cũng bị giảm mạnh"

Suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục diễn ra khi mà ngành sản xuất công nghiệp và khai thác giảm mạnh trong khi đó sản xuất của ngành dịch vụ chỉ tăng nhẹ.

Trong tháng 6, tất cả các ngành sản xuất công nghiệp đều phát triển chậm chạp trong lĩnh vực sản xuất chung, chuyển từ mức tăng 1,2% trong tháng trước xuống còn -1,1%.

Sản xuất công nghiệp khai khoáng đều có xu hướng giảm. tính trung bình trong tháng giảm 0.2% so với tháng trước đạt giá trị -2.9%. Cụ thể là ngành bán dẫn giảm 12,9% → 4,2%, ngành hóa chất xuống -8,2%, linh kiện điện tử -7,8% và thiết bị cơ khí giảm xuống -8,3%. Tỷ lệ tăng là -2,9%, thấp hơn).

Sản xuất công nghiệp dịch vụ chỉ đạt 0,1%, thấp hơn so với tháng trước 2,3%. Cụ thể là ngành bán buôn và bán lẻ giảm 1,5% → -1,1%, ngành tài chính và bảo hiểm giảm từ 2,8% → -1,1%. Sản lượng xây dựng tiếp tục giảm với số lượng lớn -6,7% chỉ đạt ở mức tăng trưởng -6.3%.

Hơn nữa, tỷ lệ sử dụng sản xuất trung bình bị đình trệ ở mức thấp 71,9%, phản ánh sự phát triển chậm chạp trong toàn bộ ngành sản xuất.

Các lô hàng xuất hàng tiếp tục giảm trong khi mức tồn kho vẫn cao. Các lô hàng xuất hàng chỉ đạt giá trị chung là -2,7%, trong đó xuất hàng trong nước giảm -2,8% → -3,9%, và xuất hàng xuất khẩu giảm -0,3% → -0,9%. Hàng tồn kho sản xuất cũng vẫn ở mức cao 115,3% tăng gần 3% so với tháng trước 118,1%.

Ngoài ra, cả chu kỳ chỉ số biến động tuần hoàn thông nhất giảm 98,6 → 98,5 và chu kỳ chỉ số dẫn đầu giảm từ 98,1 → 97,9. Nhìn chung các chỉ số này đều giảm nhẹ so với tháng trước, cho thấy nền kinh tế tiếp tục suy giảm.

Trong tiêu dùng, doanh số bán hàng lâu bền giảm, và sản xuất của ngành dịch vụ cũng giảm, chủ yếu trong ngành dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội, và tiêu dùng cho thấy tăng trưởng thấp. Doanh số bán lẻ tháng 6 chỉ tăng 1,2%, thấp hơn so với tháng trước 3,4%.

Chỉ số tăng trưởng sản xuất của ngành dịch vụ chỉ đạt 0,1%, thấp hơn so với tháng trước (2,3%). Tâm lý tiêu dùng đã giảm trong tháng 7 giảm từ 97,5 → 95,9, nhưng nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng trong đó có nhập khẩu ô tô chạy xăng tăng lên 78,4% lên mức tăng 13,1% so với mức giảm của tháng trước.

Đầu tư cơ sở thiết bị máy móc tiếp tục chậm chạp. Vào tháng 6, đầu tư thiết bị giảm mạnh đạt -9,3%, sau tháng trước. Đặc biệt, đầu tư vào thiết bị máy móc cho ngành công nghiệp đạt giá trị -18,3% tăng so tháng trước (-25,5%).

Đầu tư xây dựng cũng chậm chạp trong lĩnh vực kiến trúc, trong khi các chỉ số nhà ở hàng đầu tiếp tục giảm. Việc xây dựng trong tháng 6 bị giảm mạnh do những công trình xây dựng tòa nhà dân cư để ở bị giảm chỉ đạt -6,3%. Đơn đặt hàng xây dựng cũng tăng -7,5%, với cả đơn đặt hàng xây dựng và kỹ thuật dân dụng đều giảm.

Trong tháng 7, xuất khẩu tiếp tục giảm, đặc biệt là ngành xuất khẩu chất bán dẫn và các sản phẩm dầu mỏ. Xuất khẩu tháng 7 giảm xuống mức tương tự như tháng trước đạt giá trị -13,7%. Tính toán theo từng hạng mục, chất bán dẫn giảm -28,1%, hóa dầu giảm -12,4% và các sản phẩm dầu mỏ giảm-10,5%) , trong khi ô tô ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao đạt 21,6 %.


Nhập khẩu tăng trưởng ở mức -2,7%, khả quan hơn so với tháng trước (-10,9%) nhờ hàng tiêu dùng tăng.

Nhìn vào thị trường lao động, số lượng việc làm tiếp tục tăng trưởng tương đối tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Tổng số việc làm trong tháng 6 đã tăng 281.000 so với cùng tháng năm ngoái, lớn hơn một chút so với tháng trước (25.000).

Giá tiêu dùng tiếp tục giảm nhẹ trong tháng 7, giảm 0,6% so với tháng trước (0,7%).

Trong thị trường tài chính, chỉ số giá cổ phiếu chung và giá trị đồng won giảm do tình hình thương mại và do lãi suất cơ bản bị cắt giảm. Vào cuối tháng 7, chỉ số chứng khoán tổng hợp giảm 5,0% từ cuối tháng trước (2130.6) xuống còn 2024,6 và tỷ giá won so với đô la đã tăng 2,5% từ cuối tháng trước (1154,7 won) lên 1183,1 won.

VĂN HÓA & DU LỊCH