페이스북 유튜브

Trợ cấp nhà ở tại Seoul giảm...​ Ít hơn 25% so với năm ngoái

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 15:58 16-09-2019 Updated : 15:58 16-09-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Internet]

Trợ cấp nhà ở, tăng vọt trong năm ngoái, đã giảm nhẹ trong năm nay. Đặc biệt, số tiền quyên góp của Gangnam ở Seoul giảm mạnh.

Theo số liệu thống kê giao dịch nhà ở do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải và Hội đồng thẩm định Hàn Quốc công bố vào ngày 15 tháng 1, số lượng quyên góp nhà ở tại Seoul là 11.236 trong tháng một-tháng bảy, giảm 25,4% so với 10,5063 trong cùng kỳ (tháng 1-tháng 7) năm ngoái. Trong cùng thời gian, Gyeonggi-do và Incheon tăng lần lượt 16,4% và 26,0%, so với mức tăng quyên góp ở Daegu-gu, Daegu (10,7%), Daejeon (18,2%) và Thành phố đô thị Gwangju (39,9%).

Tính đến tháng 7 năm nay, số lượng quyên góp nhà ở trong cả nước là 36.653, chỉ thấp hơn 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái (62,383).

Đặc biệt, sự suy giảm tổng thể ở 4 quận Gangnam đã xảy ra. Gangnam-gu đạt 1762 trường hợp vào tháng 7 năm ngoái, nhưng năm nay nó đã giảm 45,6% xuống còn 959 trường hợp. Songpa-gu đã giảm 46,8% từ 1380 năm ngoái xuống còn 734 trong năm nay, nhiều hơn Gangnam-gu. Ngoài ra, Seocho-gu đã giảm 35,6% từ năm 1594 năm ngoái xuống 957 trong năm nay và Gangdong-gu đã giảm 35,6% từ 1032 năm ngoái xuống còn 665 trong năm nay.

Yeongdeungpo-gu, sự sụt giảm lớn nhất trong quyên góp nhà ở tại Seoul, đã giảm 73,2% từ 1115 năm ngoái xuống còn 288 trong năm nay. Geumcheon-gu (-50%), Dongjak-gu (-31,5%) và Gwangjin-gu (-28,3%) cũng báo cáo rằng số lượng đóng góp đã giảm trên mức trung bình của Seoul.

Việc giảm số tiền quyên góp trong năm nay dường như được quy cho sự khó khăn trong 'gánh nặng đóng góp', chuyển quyền sở hữu thông qua tiền thuê nhà hoặc thế chấp, v.v., do việc tăng cường các khoản vay được công bố vào năm ngoái.

VĂN HÓA & DU LỊCH