페이스북 유튜브

Hàn Quốc thảo luận đạo luật thị trường vốn cho phép các công ty tài chính chứng khoán cho pháp nhân nước ngoài vay vốn.

응웬티탐 (Choiketu93@ajunews.com)Posted : 14:01 15-10-2019 Updated : 14:02 15-10-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Hàn Quốc đang thảo luận sửa đổi đạo luật Thị trường vốn cho phép các công ty tài chính chứng khoán được thực hiện giao dịch cho các công ty chi nhánh tại nước ngoài được vay vốn nhằm mục đích cải tiến đầu tư tại thị trường nước ngoài. vay các chi nhánh ở nước ngoài để thúc đẩy đầu tư ở nước ngoài. Đây sẽ là biện pháp nhằm nâng cao tính phổ cấp đầu tư trong nước, giảm thiểu các thủ tục rườm rà và trùng lặp nhằm hướng tới môi trường đầu tư lành mạnh.
 

[Ảnh = Yonhap News]Bộ trưởng Bộ Kinh tế Hong Nam-ki đã tổ chức 'cuộc họp chiến lược tăng trưởng đổi mới' và 'cuộc họp quan hệ kinh tế cấp bộ trưởng' tại Văn phòng Chính phủ vào ngày 14. Ông cho biết, "Chính phủ đã phát hiện và cải tiến quy định số 33 nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư trong quá trình áp dụng các công nghệ và ngành công nghiệp mới".

Chính phủ quyết định sửa đổi Đạo luật thị trường vốn nhằm cho phép các công ty đầu tư tài chính (có vốn trên 3 nghìn tỷ won) được hỗ trợ tín dụng (cho vay) cho các chi nhánh ở nước ngoài.

Trong khi đó, luật hiện hành của Đạo luật thị trường vốn tại Hàn Quốc này đang không cho phép các công ty đầu tư tài chính cung cấp tín dụng, số vốn cho các chi nhánh, bao gồm các công ty con tại nước ngoài. Do đó, các công ty con ở nước ngoài không còn cách nào khác phải tăng khoản vốn đầu tư từ công ty mẹ hoặc là vay vốn từ các công ty khác tại địa phương.

Nếu đạo luật này được sửa đổi, các công ty con hoặc pháp nhân nước ngoài của các công ty chứng khoán có thể mở rộng vốn bằng cách nhận khoản tiền vay tín dụng của tập đoàn mẹ mà không cần công ty mẹ tăng số vốn đầu tư.

Dự kiến Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc sẽ đệ trình sửa đổi Đạo luật Thị trường Vốn lên Quốc hội vào tháng 12 tới.

Chính phủ có kế hoạch tiếp nhận ý kiến đóng góp và sửa đổi dự luật này, sau đó sẽ trình lên nghị sự và đưa ra dự thảo cuối cùng. Dự thảo này sẽ là phương án để thúc đẩy 3 dự án công nghiệp lớn trong hệ thống sản xuất bán dẫn, chăm sóc sức khỏe.

Chính phủ cũng có kế hoạch cung cấp các chương trình hỗ trợ xuất khẩu tùy chỉnh tích hợp thông tin xuất khẩu phi tập trung vào người tiêu dùng và liên kết thông tin tích lũy với tiếp thị xuất khẩu.

VĂN HÓA & DU LỊCH