페이스북 유튜브

IMF "Tiền đặt cọc thuê nhà jeonse được sử dụng đề đầu tư cổ phiếu…Lo lắng về rủi ro tài chính"

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 14:36 21-04-2020 Updated : 14:36 21-04-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=Reuters]

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng chế độ cho thuê nhà 'jeonse' chỉ có duy nhất của Hàn Quốc có thể gây ra rủi ro đối với hệ thống tài chính. IMF khuyên chính phủ Hàn Quốc đánh giá rủi ro của tiền gửi jeonse đang được sử dụng để đầu tư vốn cổ phần, khi giá nhà đất giảm mức độ tổn thương của người đầu tư bằng tiền jeonse sẽ rất cao.

Vào ngày 20/4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã công bố một báo cáo về kết quả của Chương trình Đánh giá Ngành Tài chính (FSAP) Hàn Quốc của IMF. Trong đánh giá này, IMF đã xem xét hệ thống tài chính của Hàn Quốc có thể tự duy trì tốt như thế nào, giả sử tình hình căng thẳng tương đương với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Kết quả là hệ thống tài chính của Hàn Quốc được đánh giá rằng có khả năng phục hồi tổng thể. Tuy nhiên, ủy ban dịch vụ tài chính cũng chỉ ra rằng cần phải giám sát chặt chẽ một số lĩnh vực khi xem xét sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường tài chính do lãi suất thấp, tăng trưởng thấp, dân số già và sự phát triển nhanh của ngành fintech.

Đầu tiên, IMF cho rằng cần chú ý đến các rủi ro hệ thống phát sinh từ các hoạt động có thể khuếch đại chuyển giao rủi ro liên ngành.

Đại diện tiêu biểu của rủi ro này là chế độ cho thuê nhà jeonse. IMF chỉ ra rằng "cần đánh giá sự kết nối giữa chế độ jeonse và thị trường chứng khoán trong việc sử dụng tiền thuê nhà kiểu jeonse để đầu tư chứng khoán". Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu dưới dạng tiền jeonse, bạn có thể chuyển rủi ro sang thị trường bất động sản nếu cổ phiếu giảm giá. IMF đã trình bày đây là một vấn đề cần giải quyết trong ngắn hạn (1-3 năm).

Ông cũng chỉ ra rằng nếu cú ​​sốc giảm giá nhà theo cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 xảy ra, các lỗ hổng của nợ hộ gia đình sẽ được tiết lộ, đặc biệt là trong số những người vay cao tuổi.

Theo ngành tài chính cá nhân, dự kiến ​​sự phát triển fintech của ngân hàng sẽ có tác động trung dài hạn đến lợi nhuận và sự vững chắc của ngân hàng. Với việc bảo hiểm duy trì lãi suất thấp trong dài hạn thì dự kiến ​​lợi nhuận hoạt động của các quyền sinh kế cũng sẽ bị ảnh hưởng trong trung và dài hạn.

Dịch vụ Hưu trí Quốc gia đánh giá rằng cần chuẩn bị các biện pháp như chính sách khi ​​tiền quỹ dự kiến sẽ cạn kiệt vào khoảng năm 2057 khi duy trì xu hướng hiện tại còn ngành Fintech cho biết cần chú ý đến thiết lập cơ sở pháp lý cho ngân hàng mở bao gồm cả rủi ro trong bảo mật và hoạt động.

Theo mục đánh giá, các rủi ro có thể phát sinh từ nợ hộ gia đình là có thể kiểm soát được và sẽ không có vấn đề lớn về sức khỏe và thanh khoản của từng lĩnh vực kinh doanh ngay cả khi xảy ra sự kiện căng thẳng.

Tuy nhiên, sự phát triển fintech của ngân hàng dự kiến ​​sẽ có tác động trung dài hạn đến lợi nhuận và sự vững chắc của ngân hàng. IMF lưu ý rằng vai trò của các ngân hàng thuộc sở hữu của chính phủ cần được xem xét và giám sát để đảm bảo rằng các hoạt động cho vay và đầu tư thương mại của các ngân hàng này đáp ứng các yêu cầu về sự vững chắc tối thiểu cho các ngân hàng thương mại.

IMF đã tiến hành đánh giá FSAP tại 12 quốc gia bao gồm Hàn Quốc kể từ đầu năm 2019. Hàn Quốc được phân loại là một quốc gia quan trọng có hệ thống và có nghĩa vụ phải trải qua đánh giá FSAP thường xuyên, đây là lần đánh giá thứ ba sau 2 lần vào năm 2003 và 2014.