페이스북 유튜브

Bắt đầu từ 4/5 2,8 triệu hộ gia đình từ các nhóm dễ bị tổn thương sẽ nhận được các quỹ hỗ trợ thảm họa khẩn cấp

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 13:56 04-05-2020 Updated : 13:56 04-05-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=Yonhap News]

Chính phủ đã quyết định trả các quỹ hỗ trợ thảm họa khẩn cấp bằng tiền mặt cho 2,8 triệu hộ gia đình cần hỗ trợ khẩn cấp.

Nó nhắm đến tầng lớp khó khăn cần các khoản hỗ trợ để duy trì sinh hoạt như trợ cấp sinh kế, lương hưu cơ bản và các hộ gia đình khuyết tật. Hỗ trợ khẩn cấp dành cho các gia đình bình thường sẽ được cung cấp dưới dạng nạp tiền thẻ tín dụng/séc, giấy chứng nhận quà tặng tình thương tại mỗi địa phương hoặc thẻ trả trước, nhưng với các hộ gia đình thuộc tầng lớp khó khăn dễ bị tổn thương sẽ nhận được hỗ trợ bằng tiền mặt.

Họ sẽ nhận được hỗ trợ thảm họa khẩn cấp mà không cần phải tiến hành bất cứ đăng ký thêm nào. Số tiền hỗ trợ sẽ là 400.000 won cho hộ gia đình một người, 600.000 won cho hộ gia đình hai người, 800.000 won cho hộ gia đình ba người và 1 triệu won cho hộ gia đình có bốn người trở lên.

Để nhận được tiền khẩn cấp bằng tiền mặt, cả chủ hộ và thành viên hộ gia đình được đăng ký thường trú trong sổ hộ khẩu đều phải là những đối tượng được phép nhận sinh hoạt cơ bản, lương hưu cơ bản và trợ cấp tàn tật. Nếu chỉ một người của gia đình là đối tượng được nhận các khoản trên còn các thành viên khác không đáp ứng yêu cầu thì hộ gia đình đó không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ bằng tiền mặt.

Các hộ gia đình đạt đủ điều kiện nhận tiền mặt là khoảng 2,8 triệu hộ, chiếm khoảng 13% tổng số hộ đăng ký nhận tiền hỗ trợ bằng tiền mặt (21,71 triệu hộ).

Bộ Quản lý hành chính và an toàn giải thích "Lúc đầu, đối tượng nhận được thanh toán bằng tiền mặt ước tính là 2,7 triệu hộ gia đình, nhưng số hộ nhận được cả lương hưu, sinh hoạt cơ bản và khuyết tật nhỏ hơn dự kiến ​​nên số lượng hộ nhận được hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt tăng lên thành 2,8 triệu hộ."

Nếu người dân muốn kiểm tra xem họ có thuộc diện được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt hay không thì có thể cầm căn cước công dân (CMT) đến các trung tâm cộng đồng ở khu vực hoặc phường, xã để xác nhận.

Các hộ gia đình không đủ điều kiện nhận tiền mặt có thể chọn một trong các cách nhận hỗ trợ thông qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, chứng nhận quà tặng tình thương địa phương hoặc thẻ trả trước. Để nhận được khoản thanh toán hỗ trợ thảm họa khẩn cấp bằng tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, bạn có thể đăng ký trực tuyến thông qua trang web của công ty thẻ bắt đầu từ ngày 11/5.

Các thành viên trong gia đình và số lượng thành viên hộ gia đình đủ điều kiện nhận quỹ hỗ trợ thảm họa khẩn cấp có thể được xem trên trang web của quỹ hỗ trợ thảm họa khẩn cấp (긴급재난지원금.kr) từ ngày 4/5.

Để tránh tắc nghẽn ban đầu, một hệ thống phân loại theo thứ trong tuần được áp dụng cho cả việc đăng ký lẫn kiểm tra điều kiện. Nếu số cuối năm sinh của chủ hộ là 1 · 6, bạn có thể kiểm tra và nộp đơn đăng ký vào thứ Hai, số cuối năm sinh của chủ hộ là 2 · 7 thì có thể tiến hành kiểm tra và đăng ký vào thứ Ba, 3 · 8 vào thứ Tư, 4 · 9 vào thứ Năm và 5 · 0 vào thứ Sáu.

VĂN HÓA & DU LỊCH