페이스북 유튜브

​Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc mở rộng vào tháng 3 về lợi nhuận đầu tư

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 09:00 07-05-2020 Updated : 09:00 07-05-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]


Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc đã mở rộng hơn một năm trước đó vào tháng 3 do thu nhập chính tăng mạnh giúp bù đắp thặng dư tài khoản hàng hóa giảm nhẹ, dữ liệu ngân hàng trung ương cho thấy hôm thứ Năm.

Theo số liệu từ Ngân hàng Hàn Quốc (BOK), thặng dư tài khoản hiện tại của nước này đạt 6,23 tỷ đô la Mỹ trong tháng, so với thặng dư 5,04 tỷ đô la cùng tháng năm ngoái.

Hàn Quốc đã đăng thặng dư tài khoản vãng lai trong 11 tháng liên tiếp.

Thặng dư tài khoản hàng hóa của nước này đã thu hẹp mạnh xuống còn 7 tỷ đô la từ 8,34 tỷ đô la một năm trước đó khi xuất khẩu giảm với tốc độ nhanh hơn so với nhập khẩu.

Các chuyến hàng đi nước ngoài của quốc gia này đã giảm 0,2% so với cùng kỳ xuống còn 46,9 tỷ USD trong tháng 3, với lượng nhập khẩu giảm 0,3% xuống còn 41,8 tỷ USD trong giai đoạn trích dẫn.

BOK cho biết, trên cơ sở thủ tục hải quan, xuất khẩu của nước này giảm 3,3% so với cùng kỳ xuống còn 46,4 tỷ USD vào tháng 3. Nhập khẩu giảm 0,6% xuống còn 39,4 tỷ USD.

Tài khoản dịch vụ của đất nước tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào tháng 3, nhưng thâm hụt của đã thu hẹp xuống còn 1,46 tỷ đô la so với 2,1 tỷ đô la một năm trước đó.

Thâm hụt tài khoản du lịch đã tăng lên tới 370 triệu đô la từ mức thâm hụt 170 triệu đô la vào tháng 3 năm 2019 do sự sụt giảm số lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc do sự lây lan của coronavirus mới.

Vào tháng 3, số lượng du khách đến nước này đã giảm 94,6% so với cùng kỳ lên khoảng 80.000, trong khi số người Hàn Quốc đi nước ngoài đã giảm 93,9% xuống còn khoảng 143.000, theo BOK.

Thặng dư của đất nước trong tài khoản thanh toán quyền sở hữu trí tuệ đã thu hẹp xuống còn 550 triệu đô la từ mức 950 triệu đô la một năm trước đó.

Tài khoản thu nhập chính thể hiện mức thặng dư 930 triệu đô la, đánh dấu bước chuyển từ thâm hụt $ 610 triệu một năm trước đó, theo BOK.