페이스북 유튜브

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Hàn quốc giảm là điều không thể tránh khỏi

응웬옥민 (okmyong99@ajunews.com)Posted : 10:56 20-05-2020 Updated : 10:56 20-05-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc dự đoán rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ giảm đáng kể trong năm nay so với năm ngoái do dịch virus Corona.

Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc (FKI) cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quý 1 năm nay đạt 2,4 tỷ USD giảm 17,8% với tiêu chuẩn đầu tư thực tế .

Ngoài ra, dự kiến sau quý 2 khi ảnh hưởng của Corona 19 được phản ánh một cách rõ rệt hơn thì số tiền đầu tư sẽ giảm mạnh hơn nữa.

Hiệp hội Phát triển Thương mại Liên Hợp Quốc cũng dự đoán rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới sẽ giảm tới 40% trong năm nay và năm tới.

Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh rằng cần tập trung đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp tăng trưởng mới như sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và ô tô trong tương lai.

[Ảnh=Yonhap]