페이스북 유튜브

Lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết chứng khoán Hàn quốc giảm 30% do ảnh hưởng của dịch Covid

응웬옥민 (okmyong99@ajunews.com)Posted : 15:28 19-08-2020 Updated : 15:28 19-08-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết KOSPI đã giảm mạnh hơn 30% trong nửa đầu năm nay.

 

Một công ty chứng khoán Hàn quốc được niêm yết[Ảnh=Sở giao dịch chứng khoán Hàn quốc]

Ngày 19/8 theo kết quả phân tích báo cáo tài chính của 690 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán quyết toán vào tháng 12 của Sở giao dịch Hàn Quốc và Hiệp hội công ty niêm yết Hàn Quốc cho thấy cả lợi nhuận và tình hình kinh doanh của các công ty đang có chiều xướng xấu đi.

So với nửa đầu năm ngoái, lợi nhuận kinh doanh và lợi nhuận ròng giảm lần lượt là 24,2% và 34,1%, trong khi doanh thu giảm 5,8%.

Đặc biệt, nếu loại trừ Samsung Electronics chiếm 11,48% tổng doanh thu, lợi nhuận kinh doanh và lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên KOSPI đã giảm 35,4% và 47,1% .

Dịch Covid-19 được coi là yếu tố quyết định kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong nửa đầu năm nay.

Tuy nhiên, lợi nhuận quý 2 đã được cải thiện so với quý 1 khi dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng. So với quý 1, lợi nhuận hoạt động quý 2 đã tăng 19,17% và lợi nhuận ròng cũng tăng 25,22%, trong khi doanh thu chỉ giảm 8,94%.

VĂN HÓA & DU LỊCH