Kinh tế Chính trị

Những nghi vấn trong kế hoạch tuyển dụng của ngành tài chính Hàn Quốc…Quy mô tuyển dụng "bị thổi phồng"?

Hoàng Phương Ly (lyhoang215@ajunews.com)18:43 06-03-2023
Theo thông tin được báo Economic Daily tổng hợp vào ngày 27, kế hoạch tuyển dụng trong nửa đầu năm nay được công bố đồng thời bởi sáu hiệp hội tài chính của Hàn Quốc (Liên đoàn Ngân hàng Hàn Quốc, Hiệp hội Đầu tư Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ, Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ, Hiệp hội tài chính tín dụng, Liên đoàn các ngân hàng tiết kiệm Hàn Quốc) đã được thành lập chỉ trong hơn một tuần.

 

Sự khác biệt giữa nhân sự được thuê thực tế và thông báo của các hiệp hội [Ảnh=Economic Daily]

Cụ thể, người ta thấy rằng quy mô tuyển dụng mà mỗi hiệp hội công bố là 'ảo', trong đó tổng số nhân viên được tuyển dụng mới được công bố là 4.719 người. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát đầy đủ 6 hiệp hội và kế hoạch tuyển dụng của 186 công ty tài chính, quy mô tuyển dụng thực tế được chỉ dừng ở con số 2.654 người, tương đương 56% so với con số được các hiệp hội công bố.

Lý do có sự chênh lệch như vậy là do tại thời điểm khảo sát, các công ty tài chính đã thống kê cả những nhân viên đã được tuyển dụng, cũng như những người lao động không thường xuyên và những người lao động có kinh nghiệm. Theo lĩnh vực kinh doanh, △2.288 người tại ngân hàng △1.035 người trong lĩnh vực đầu tư tài chính △279 người trong lĩnh vực cho vay △453 người trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ △513 người trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ △151 người tại ngân hàng tiết kiệm.

Tuy nhiên, số người thực tế được các hiệp hội tuyển dụng, khi loại bỏ số lượng nhân viên đã thuê trước đó, chỉ còn △953 ứng viên sẽ được lựa chọn bởi các ngân hàng △702 bởi các công ty đầu tư tài chính △188 bởi ngành cho vay △259 bởi lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ △431 bởi lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ △121 bởi các ngân hàng tiết kiệm. 

Economic Daily chỉ ra rằng có con số sai lệch này là do ban quản lý gây ra, chủ yếu nhằm xoa dịu dư luận mà không hề có sự kiểm tra kỹ lưỡng đồng thời cũng đưa ra ý kiến cho rằng các hiệp hội tài chính đã bị chính phủ gây áp lực phải công bố kế hoạch tuyển dụng.

"Đây là lần đầu tiên kể từ khi chính phủ đưa ra yêu cầu về khả năng tuyển dụng và thời gian tuyển dụng", quan chức của một công ty chứng khoán nói với Economic Daily. Vị quan chức này cho biết thêm: "Trước đây, khi các cơ quan chính phủ hỏi về kế hoạch tuyển dụng, chúng tôi thường trả lời rằng vẫn chưa có kế hoạch. Tuy nhiên lần này, chúng tôi được yêu cầu phả viết ra một kế hoạch cụ thể."

 

Vào ngày 20, một cuộc họp về việc làm cho thanh niên trong lĩnh vực tài chính đã được tổ chức tại Khu liên hợp Chính phủ Seoul ở Jongno-gu, Seoul, do Kim So-young phó chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính chủ trì. [Ảnh=Ủy ban Dịch vụ Tài chính]

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.

기사 이미지 확대 보기
닫기