Đời sống Xã hội

Tỷ lệ tuyển dụng lao động nữ tại Hàn Quốc lần đầu đạt 60%

Hoàng Phương Ly (lyhoang215@ajunews.com)14:09 06-09-2023
Tỷ lệ tuyển dụng lao động nữ giới tại Hàn Quốc lần đầu tiên đạt mức 60% vào năm ngoái. Tuy nhiên mức lương theo giờ của lao động nữ giới vẫn thấp hơn, chỉ tương đương khoảng 70% so với năm giới.

 
ẢnhGetty Images Bank
[Ảnh=Getty Images Bank]
Theo báo cáo 'Cuộc sống của nam giới và nữ giới thông qua những con số thống kê' được Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc công bố vào ngày 6, trong năm ngoái tỷ lệ có việc làm của phụ nữ trong độ tuổi lao động (15~64 tuổi) là 60%, tăng 7,3 điểm phần trăm (%p) so với năm 2010 (52,7%). Đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ này đạt mức 60%. Đặc biệt, tỷ lệ có việc làm của nữ giới từ 30~34 tuổi đã tăng 15,5%p từ mức 53,0% năm 2010 lên 68,5% trong năm 2022.

Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế là 49,6% đối với phụ nữ và 73,2% đối với nam giới vào năm 2010, tuy nhiên năm ngoái tỷ lệ này đã đạt 54,6% đối với phụ nữ và 73,5% đối với nam giới, the hẹp khoảng cách giới tính xuống còn 4,7%p từ mức 23,6%p năm 2010 xuống còn 18,9%p năm 2022. Tỷ lệ thất nghiệp của nữ giới ghi nhận 3,1%, giảm 0,2%p so với năm 2010 và tỷ lệ thất nghiệp của nam là 2,7%, giảm 1,3%p.

Trong nhóm lao động làm công ăn lương, tỷ lệ lao động thường xuyên có thời gian làm việc trên 1 năm là 57,6% đối với nam và 53,6% đối với nữ, tăng lần lượt là 9,6%p và 19,1%p so với năm 2010. Tỷ lệ lao động không thường xuyên ở nữ là 46,0% và ở nam là 30,6%, có thể thấy ở tỷ lệ này nữ giới cao hơn nam giới 15,4%p.

Trong số những người lao động có mức lương thấp có thu nhập dưới 2/3 so với mức lương trung bình, tỷ lệ của lao động nữ là 22,8%, lao động nam là 11,8%, giảm lần lượt 17,0%p và 4,4%p so với năm 2010.

Tuy khoảng cách trong mức lương giữa lao động nam giới và nữ giới đã được thu hẹp, tuy nhiên tiền lương theo giờ của người làm công ăn lương là nữ giới ghi nhận 18.113 won, chỉ bằng 70% so với nam giới (25.886 won). 

Trong số lao động nữ có việc làm, tỷ trọng làm việc ở các doanh nghiệp có từ 300 lao động trở lên là 8,4%, tăng 2,8%p so với năm 2010. Tỷ lệ này trong lao động nam giới là 12,4%, tăng 2,4%p. Mặt khác, nếu xét trong địa điểm làm việc có quy mô dưới 10 lao động thì tỷ lệ lao động nữ có việc làm (50,8%) lại cao hơn so với lao động nam (48,6%) là 2,2%p.

Ngoài ra, trong năm ngoái, tỷ lệ nữ giám đốc điều hành ở các công ty tư nhân có từ 1.000 nhân viên trở lên là 12,4%, tăng 2,3%p so với năm 2018 (10,1%). Tỷ lệ nữ trong số công chức quốc gia từ cấp 4 trở lên là 23,2%, tăng 1,4 lần so với năm 2018 (16,2%).

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.

기사 이미지 확대 보기
닫기