Đời sống Xã hội

Đứng đầu OECD về tỷ lệ học sinh hoàn thành giáo dục cấp THPT nhưng tỷ lệ có việc làm tại Hàn Quốc lại không đạt mức trung bình

Hoàng Phương Ly (lyhoang215@ajunews.com)16:58 13-09-2023
Một cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ có việc làm của người trưởng thành ở Hàn Quốc thấp hơn mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Khoảng cách về tiền lương tương đối xét theo trình độ học vấn cũng nhỏ hơn mức trung bình của OECD.

 
Quang cảnh một lớp học của các học sinh cuối cấp tại trường THPT Bangsan ở Songpa-gu Seoul Ảnh chụp ngày 162023 ẢnhYonhap News
Quang cảnh một lớp học của các học sinh cuối cấp tại trường THPT Bangsan ở Songpa-gu, Seoul. Ảnh chụp ngày 1/6/2023. [Ảnh=Yonhap News]
Theo kết quả cuộc khảo sát 'Chỉ số Giáo dục OECD 2023' do Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố vào ngày 12, tỷ lệ có việc làm chung của người trưởng thành (từ 25 đến 64 tuổi) trong năm ngoái (2022) của Hàn Quốc chỉ đạt 74,8%, thấp hơn 3,1 điểm phần trăm so với mức trung bình của OECD (77,9%). Tuy nhiên, con số này đã có sự cải thiện nhẹ, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm 2021.

Tỷ lệ có việc làm xét theo trình độ học vấn của Hàn Quốc là 78,9% đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, 77,3% đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và 71,7% đối với sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngoài ra, khoảng cách tiền lương tương đối của Hàn Quốc xét theo trình độ học vấn (tính đến năm 2021) không lớn hơn mức trung bình của OECD.

Nếu coi mức lương của sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông là 100%, thì mức lương theo các cấp giáo dục sẽ lần lượt là 82,1% đối với sinh viên tốt nghiệp trung học cơ sở, 111,2% đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, 134,9% đối với sinh viên tốt nghiệp đại học và 176,6% đối với sinh viên tốt nghiệp sau đại học. Nhìn chung, so với năm 2020, khoảng cách tiền lương tương đối đã có sự thu hẹp.

Tỷ lệ hoàn thành giáo dục cấp trung học phổ thông của người trưởng thành tại Hàn Quốc là 52,8%, cao hơn mức trung bình của OECD (40,4%). Đặc biệt, tỷ lệ hoàn thành bậc giáo trung học phổ thông của thanh niên (25~34 tuổi) là 69,6%, đứng đầu trong các nước OECD.

Tỷ lệ chi tiêu công cho giáo dục so với GDP ở tất cả các bậc giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông năm 2020 là 5,1%, tương đương với mức trung bình của OECD, tuy nhiên là mức giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm 2019.

Năm 2020, tỷ lệ chi tiêu giáo dục công do chính phủ tài trợ so với GDP là 4,0%, duy trì ở mức tương đương năm 2019, nhưng thấp hơn mức trung bình của OECD (4,3%). Trong đó, chi tiêu công cho giáo dục là chi tiêu của chính phủ hoặc tư nhân cho giáo dục không bao gồm phí dạy kèm ngoại khóa. 

Năm 2020, tỷ lệ tương đối của chi tiêu chính phủ trong chi phí giáo dục công ở tất cả các giai đoạn từ giáo dục tiểu học đến trung học phổ thông là 78,9%, tăng 3,5 điểm phần trăm so với năm 2019. Số tiền chi tiêu giáo dục công cho mỗi học sinh là 14.113 USD, tăng 2% (294 USD) so ​​với năm 2019. Con số này cũng cao hơn mức trung bình của OECD là 12.647 USD.

Đối với giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, mức này là 13.278 USD cho bậc tiểu học và 17.038 USD cho bậc trung học cơ sở, giảm lần lượt 0,5% (64 USD) và 0,2% (40 USD) so với năm 2019, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của OECD.

Đối với cấp trung học phổ thông, con số này là 12.225 USD, tăng 8% (938 USD) so với năm 2019 tuy nhiên lại thấp hơn khá nhiều (5.880 USD) so với mức trung bình của OECD (18.105 USD).

Nguồn tin liên quan từ Bộ Giáo dục cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2020, tổng chi tiêu công cho giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đã giảm nhưng vẫn cao hơn mức trung bình toàn cầu. Ngược lại, số tiền chi tiêu công cho giáo dục tại các trường đại học Hàn Quốc vẫn còn tương đối thấp. Năm 2020, chi tiêu công của Chính phủ Hàn Quốc cho giáo dục tiểu học và THCS, THPT chiếm 94,7%, trong khi cấp đại học chỉ chiếm 43,3%. Chi tiêu trung bình của OECD cho giáo dục đại học chiếm 67,1%.

Năm 2021, tỷ lệ nhập học theo nhóm tuổi tại Hàn Quốc là 96,1% đối với trẻ 3 tuổi, 97,5% đối với trẻ 4 tuổi, 98,7% đối với trẻ 6~14 tuổi, 85,8% đối với trẻ 15~19 tuổi và 50,7% với nhóm 20~24 tuổi, cao hơn mức trung bình của OECD. Mặt khác, tỷ lệ nhập học của trẻ 5 tuổi và 25~29 tuổi lần lượt là 93,3% và 7,9%, thấp hơn mức trung bình của OECD.

Năm 2021, số học sinh trên mỗi giáo viên ở Hàn Quốc là 16,1 ở cấp tiểu học và 13,3 ở cấp trung học cơ sở, cao hơn mức trung bình của OECD. Tuy nhiên, số học sinh trên mỗi giáo viên ở cấp trung học phổ thông ghi nhận là 10,7, thấp hơn mức trung bình của OECD.

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.

기사 이미지 확대 보기
닫기