페이스북 유튜브

Trái phiếu phái sinh liên kết với lãi suất Đức (DLF) được phát hành bởi công ty Woori Bank đã phục hồi

응웬티탐 (Choiketu93@ajunews.com)Posted : 17:10 08-11-2019 Updated : 17:46 08-11-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Trái phiếu phái sinh liên kết với lãi suất Đức (DLF) được phát hành bởi công ty Woori Bank đã thu hồi được tiền gốc.


Theo Ngân hàng Woori vào ngày 8, các khoản nợ gốc của DLF, đáo hạn vào ngày 12 và 19 tháng này, đã phục hồi tất cả các khoản gốc khi lãi suất của Đức tăng lên trên điểm thua lỗ.

DLF được phát hành bởi ngân hàng Woori Bank là hình thức trái phiếu phát sinh được liên kết với lãi suất trái phiếu kho bạc nhà nước Đức trong 10 năm. Nếu lãi suất trái phiếu kho bạc nhà nước Đức bị giảm hơn giá trị đã định, người mua trái phiếu phái sinh này sẽ bị thiệt hại.
 

[Ảnh = Ngân hàng Woori Bank]


Ở sản phẩm trái phiếu phái sinh do ngân hàng Woori phát hành lần này, người mua trái phiếu sẽ bị lỗ 3% khoản đầu tư nếu tiền lãi xuất kho bạc ngân hàng Đức giảm từ 0,01% đến 0,30%.

Lãi suất của Đức đang tăng lên, dự kiến ​​sẽ mang lại 2,2% lợi nhuận cho những gói sản phẩm trái phiếu phái sinh có hạn đáo hạn vào ngày 12 và 2,3% cho các sản phẩm đáo hạn vào ngày 19.

Lãi suất của Đức trước đó đã giảm mạnh trong tháng 9, và tăng trở lại gần đây do tâm lý nhà đầu tư được cải thiện do giảm xung đột thương mại Mỹ-Trung và đàm phán lại Brexit.

Đối với các khách hàng đã mua trái phiếu phái sinh DLF của Woori Bank đáo hạn vào ngày 26 tháng 9, đã bị lỗ do lãi suất của Đức giảm xuống dưới -0,6%.

Một quan chức của Ngân hàng Woori cho biết: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để giải quyết tình huống suôn sẻ khi Dịch vụ Giám sát Tài chính quyết định giải quyết tranh chấp." Chúng tôi dự định tiếp tục đổi mới hệ thống quản lý tài sản để ngăn chặn tái diễn.

VĂN HÓA & DU LỊCH