페이스북 유튜브

KT hợp tác với World Bank để hợp tác trong các dự án phát triển dựa trên AI

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 11:02 21-02-2020 Updated : 11:02 21-02-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = KT cung cấp]


KT, công ty viễn thông lớn nhất của Hàn Quốc, đã hợp tác với Ngân hàng Thế giới để hợp tác trong các dự án phát triển quốc tế dựa trên các công nghệ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.

KT cho biết hôm thứ Năm rằng công ty và Ngân hàng Thế giới đã ký một biên bản ghi nhớ để hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) bằng cách sử dụng các công nghệ của KT như AI, dữ liệu lớn và công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT).

Thông qua quan hệ đối tác, các giải pháp CNTT của KT sẽ được thông qua để giúp tăng cường khả năng chăm sóc sức khỏe và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Họ sẽ chia sẻ bí quyết và thông tin.

"Thỏa thuận hợp tác này tạo cơ hội cho KT đóng góp thêm công nghệ của mình trên khắp thế giới ngoài Hàn Quốc với tư cách là một công ty công nghệ thông tin đại diện cho Hàn Quốc", AI của KT và người đứng đầu doanh nghiệp dữ liệu lớn Kim Chae-hee được trích dẫn. Bà cho biết KT sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề xã hội toàn cầu bằng cách sử dụng CNTT và lấy con người làm trung tâm.

Ngân hàng Thế giới sẽ được cung cấp Nền tảng phòng chống dịch bệnh toàn cầu (GEPP) và Nền tảng phòng chống dịch bệnh chăn nuôi (LEPP), các giải pháp theo dõi và phòng chống dịch bệnh dựa trên AI của KT. GEPP đã được thông qua bởi các quốc gia như Ghana, Lào và Kenya vào năm 2019.

Các giải pháp kiểm dịch thông minh của KT là các hệ thống phòng chống dịch bệnh sử dụng cơ sở hạ tầng mạng dữ liệu di động. Công ty cho biết các giải pháp dựa trên AI của họ được thiết kế để ngăn chặn và ngăn chặn hiệu quả các bệnh dịch toàn cầu.

VĂN HÓA & DU LỊCH