페이스북 유튜브

Thành phố Suwon thành lập Ban Chính sách Đa văn hóa

Thanh Phương (thanhphuongdlu@ajunews.com)Posted : 17:23 23-01-2019 Updated : 17:23 23-01-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]


Suwon là thành phố có số lượng công dân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc đông thứ hai tại Hàn Quốc, sau thành phố Ansan. Theo tài liệu khảo sát dân số của Bộ Hành chính và An toàn Quốc gia Hàn Quốc, tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2017, thành phố Suwon có 58.302 công dân nước ngoài đang sinh sống, chiếm khoảng 4,8% so với tổng số dân 1.216.000 người của thành phố này.

Nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính cho công dân người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn một cách có hệ thống hơn, thành phố Suwon đã thành lập Ban Chính sách Đa văn hóa, bao gồm Phòng Chính sách Đa văn hóa, Phòng Hỗ trợ Người nước ngoài và Phòng Hỗ trợ Đa văn hóa với tổng cộng 12 cán bộ.

Ban Chính sách Đa văn hóa sẽ tập trung hoạch định các kế hoạch tổng hợp về người nước ngoài và các gia đình đa văn hóa, thực hiện các dự án hỗ trợ cho trẻ em người nước ngoài theo gia đình đến sinh sống ở Hàn Quốc, dự án hỗ trợ các công dân nước ngoài, cải thiện nhận thức của người dân về các vấn đề đa văn hóa…

Đại diện Ban Chính sách Đa văn hóa thành phố Suwon cho biết: “Số lượng công dân người nước ngoài sinh sống trên địa bàn thành phố Suwon ngày càng tăng, do đó các nghiệp vụ hành chính cũng như ngân sách cũng có sự tăng lên đáng kể. Thành phố Suwon sẽ tăng cường thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ không chỉ các gia đình kết hôn quốc tế giữa người Hàn Quốc và người nước ngoài, mà còn nhắm đến cáo lao động người nước ngoài cũng như các thanh thiếu niên là người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc.”.

VĂN HÓA & DU LỊCH