페이스북 유튜브

Hình ảnh các trường học mở cửa trở lại cho các học sinh trung học trong bối cảnh lo sợ virus kéo dài

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 10:42 20-05-2020 Updated : 10:42 20-05-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]

 

[Ảnh = Yonhap News]

[Ảnh = Yonhap News]

[Ảnh = Yonhap News]

Các trường học Hàn Quốc cuối cùng đã mở cửa trở lại vào thứ Tư sau khi đóng cửa kéo dài hàng tháng do đại dịch COVID 19.

Trong một kế hoạch mở lại theo từng giai đoạn, học sinh trung học đã trở thành nhóm đầu tiên tham dự các lớp học trực tiếp, trong khi phần còn lại, bao gồm cả trẻ mẫu giáo, sẽ theo dõi cho đến ngày 8 tháng Sáu.

Ngoài ra các trường quy mô nhỏ trên toàn quốc với ít hơn 60 học sinh mở cửa trở lại. Ở tỉnh Gangwon dân cư thưa thớt, có 170 trường như vậy, trong đó có 46 trường tiểu học.

Bộ giáo dục đã đưa ra các quy trình kiểm dịch và cách ly và cung cấp cho các trường một sổ tay phản hồi với bảy điểm kiểm tra, nhằm giảm bớt sự nhầm lẫn cho giáo viên và học sinh.

VĂN HÓA & DU LỊCH