페이스북 유튜브

Thặng dư cán cân vãng lai nửa đầu năm của Hàn Quốc đạt 19,2 tỷ USD…Mức thấp nhất trong vòng 8 năm

Cán cân vãng lai tháng 6 thặng dư 6,88 tỷ USD

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 09:59 06-08-2020 Updated : 09:59 06-08-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

Cán cân vãng lai [Ảnh=Ngân hàng Hàn Quốc]

Thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua do hậu quả của dịch coronavirus mới (Covid19).

Theo thống kê tạm thời thu chi thương mại quốc tế do Ngân hàng Hàn Quốc công bố vào ngày 6, cán cân vãng lai của tháng 6 năm nay thặng dư 6,88 tỷ USD.

Đây là mức thặng dư là lớn nhất trong 8 tháng kể từ tháng 10/2019 (7,83 tỷ USD).

Kích thước của thặng dư tài cán cân hàng hóa, đại diện cho sự chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đã bị thu hẹp tuy nhiên quy mô thâm hụt tài khoản dịch vụ cũng đã được giảm bớt đi.

Thặng dư cán cân hàng hóa tháng 6 là 5,87 tỷ USD, giảm 400 triệu USD so với tháng 6 năm ngoái (6,27 tỷ USD).

Xuất khẩu giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 42 tỷ USD và vẫn tiếp tục giảm trong tháng thứ tư liên tiếp.

So với cùng kỳ năm trước thực tế xuất khẩu hải quan sang Trung Quốc tăng từ -2,5% trong tháng 5 lên 9,6% đã cho thấy những tín hiệu tích cực nhưng vẫn chưa rõ nét do xuất khẩu chung vẫn đang trên đà giảm.

Nhập khẩu giảm 9,8% xuống còn 3,41 tỷ USD và cũng ghi nhận tháng thứ tư giảm liên tiếp.

Quy mô thâm hụt của cán cân dịch vụ đã giảm từ 2,14 tỷ USD vào tháng 6 năm ngoái xuống còn 1,26 tỷ USD vào tháng 6 năm nay. Điều này là do sự cải thiện trong cán cân du lịch.

Trong cùng thời gian, thặng dư trong cán cân thu nhập chính đã giảm từ 2,07 tỷ USD xuống còn 1,74 tỷ USD. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thặng dư cán cân vãng lai hiện tại là 19,17 tỷ USD, giảm 15,3%. Đây là mức thấp nhất trong 16 năm rưỡi kể từ mức 9,65 tỷ USD trong nửa đầu năm 2012.

Trong nửa đầu năm, xuất khẩu (241,93 tỷ USD) và nhập khẩu (217,94 tỷ USD) lần lượt giảm 13,1% và 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thâm hụt dịch vụ trong nửa đầu là 8,41 tỷ USD. Đây là mức thâm hụt ít nhất kể từ nửa đầu năm 2016 (-7,79 tỷ USD).

Thặng dư tài khoản thu nhập chính là 3,89 tỷ USD.

VĂN HÓA & DU LỊCH