페이스북 유튜브

Bae Jae-hoon, Chủ tịch Hyundai Merchant Marine: "Siết chặt quy định bảo vệ môi trường, Hàn Quốc sẽ có cơ hội để tái thiết ngành vận tải biển"

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 09:05 24-05-2019 Updated : 09:05 24-05-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Hyundai Merchant Marince cung cấp]


Ngày 23 tháng 5, Chủ tịch Hyundai Merchant Marine Bae Jae-hoon phát biểu: “Những thách thức và thay đổi trong quy định về bảo vệ môi trường là một cuộc khủng hoạng với chúng tôi nhưng đây là cơ hội tuyệt với để tái thiết ngành vận tải biển Hàn Quốc”.

"Tôi hy vọng rằng vào năm 2020, khi ra mắt các tàu siêu lớn trong bối cảnh phải thi hành các quy định chặt chẽ về bảo vệ môi trường, các hoạt động bảo đảm an toàn sẽ được thực hiện chặt chẽ và cẩn trọng”, Chủ tịch Bae phát biểu trong "Cuộc họp Giải quyết Điều hướng An toàn" được tổ chức tại Taejongdae, Yongdo-gu, Busan.

Trong buổi diễn thuyết do Chủ tịch Bae chủ trì, hơn 150 nhân viên hàng hải từ Busan đã tham gia. Sau khi thị sát những khu vực này và Taejongdae, Bae cũng dành thời gian để trao đổi với CEO và thực hiện một bài diễn thuyết đặc biệt.

Trong bài diễn thuyết của mình, ông nói, "Tầm nhìn của chúng ta là mang lại lợi nhuận, phát triển bền vững và đóng góp cho quốc gia và xã hội. Chúng ta muốn đạt được điều này thông qua sự hài lòng của khách hàng, sự hài lòng của các bên liên quan như cổ đông và hạnh phúc của nhân viên".

"Để làm được điều này, chúng ta cần giao tiếp tích cực, cung cấp dịch vụ khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và cải thiện lợi nhuận và giảm thua lỗ nhanh chóng bằng cách loại bỏ các yếu tố lãng phí".

VĂN HÓA & DU LỊCH