페이스북 유튜브

Bốn ngân hàng lớn trả 10 nghìn tỷ won

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 10:30 21-08-2019 Updated : 10:30 21-08-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = 4 ngân hàng lớn của Hàn Quốc]


Bốn ngân hàng lớn nhất ở Hàn Quốc đã xử lý các khoản vay trị giá 10 nghìn tỷ won tại Nhật Bản. Tuy nhiên, do số lượng lớn các khoản vay chung với các ngân hàng khác, nguy cơ mất khả năng thanh toán là rất thấp. Các ngân hàng sẽ không thu hồi tiền của họ một cách nhanh chóng. Theo ngành tài chính vào ngày 19, số dư các khoản phải thu cho vay được xử lý bởi các văn phòng chi nhánh của bốn ngân hàng lớn tại Nhật Bản, như Shinhan, KB Kookmin, Woori và KEB Hana, ước tính khoảng 9,82 nghìn tỷ won.

Con số này tương đương với 0,9% tổng số các khoản vay được xử lý bởi bốn ngân hàng trong nửa đầu năm nay (1.079,89 nghìn tỷ won). Trong lĩnh vực tài chính, hầu hết các khoản vay ở Nhật Bản sẽ an toàn. Khoảng 80% các khoản vay của bốn ngân hàng tại Nhật Bản được ghi có vào tín dụng doanh nghiệp. Khoản vay doanh nghiệp này nhắm vào các công ty trong nước đã vào Nhật Bản, hoặc chủ yếu là các khoản vay hợp vốn. Các khoản vay hợp vốn có nghĩa là nhiều ngân hàng chia sẻ một số khoản vay nhất định trên cơ sở chung.

Các khoản vay hợp vốn, chiếm phần lớn tín dụng doanh nghiệp, đã được thực hiện bởi nhiều ngân hàng khác nhau, bao gồm cả các ngân hàng Hàn Quốc và Nhật Bản. Một công ty Nhật Bản rất khó trả hoặc trả nợ cho các ngân hàng trong nước để trả đũa. Ngay bây giờ, các ngân hàng trong nước tin rằng ngay cả tiền cho các công ty Nhật Bản vay cũng khó có thể gặp vấn đề với việc thu hồi vốn. Một quan chức ngân hàng cho biết, rất khó để các ngân hàng Hàn Quốc nhắm vào thị trường bán lẻ Nhật Bản, vì vậy họ thường xử lý các khoản vay của công ty như các khoản vay hợp vốn. Tính đến cuối tháng 6, các khoản vay Nhật Bản của Ngân hàng Kookmin lên tới 533 tỷ won, chiếm 0,18% tổng số khoản vay.

Tỷ lệ cho vay của Ngân hàng Hana tại Nhật Bản là 0,5% (117,48 nghìn tỷ đồng) và tỷ lệ của Ngân hàng Woori là 0,4% (122,2 nghìn tỷ đồng). Ngân hàng Shinhan (SBJ) đã ghi nhận các khoản vay lớn nhất với số tiền cho vay lên tới 6,9191 nghìn tỷ won. Đặc biệt, khác với các ngân hàng khác, Ngân hàng Shinhan có tín dụng cá nhân nhiều hơn (3.782,7 tỷ won) so với tín dụng doanh nghiệp (2.9887 tỷ won). Quan điểm của Ngân hàng Shinhan là không có vấn đề lớn trong quản lý rủi ro. Một quan chức của Ngân hàng Shinhan cho biết: "Công ty con SBJ (thành lập cách đây 10 năm) cũng hoạt động trong lĩnh vực cho vay cá nhân. Không có vấn đề gì trong việc quản lý rủi ro thuộc lĩnh vực cho vay cá nhân”.