페이스북 유튜브

Hàn Quốc... Tốc độ tăng trưởng tiềm năng đang giảm nhanh hơn dự kiến

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 16:17 10-09-2019 Updated : 16:17 10-09-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh= Yonhap News


Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc đang giảm nhanh chóng, điều này được phân tích thêm là tốc độ tăng trưởng của năm nay sẽ thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tiềm năng.

Theo một báo cáo hàng tháng do Ngân hàng Hàn Quốc BOK công bố vào ngày 9 tháng 9, tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc đang giảm do sự suy giảm của lao động và đầu vào vốn, trong khi ổn định năng suất các yếu tố đã bị đình trệ.

Tốc độ tăng trưởng tiềm năng có nghĩa là tốc độ tăng trưởng có thể đạt được bằng cách tối đa hóa lao động và vốn của một quốc gia mà không làm tăng tỷ lệ lạm phát. Nó chủ yếu được xác định bởi dân số có sẵn, tích lũy vốn thông qua đầu tư cơ sở và đầu tư xây dựng và hiệu quả của các tổ chức xã hội.

Tốc độ tăng trưởng tiềm năng, đạt 4,8~5,2% chỉ riêng trong giai đoạn 2001~2005, đang có xu hướng giảm xuống còn 3,7~3,9% trong giai đoạn 2006~2010, 3,0~3,4% trong giai đoạn 2011~2015 và 2,8~2,9% trong giai đoạn 2016~2020. Tốc độ tăng trưởng tiềm năng trong giai đoạn 2016~2020 chỉ là 2,7~2,8%, thấp hơn 0,1% so với ước tính của chúng tôi.

Vấn đề là tốc độ tăng trưởng tiềm năng có thể sẽ giảm trong tương lai, do đầu tư chậm chạp trong thời đại sản xuất do mức sinh thấp và lão hóa, sự trưởng thành của ngành công nghiệp chính và sự không chắc chắn.

Để mở rộng tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, điều quan trọng là tăng năng suất thông qua cải cách cơ cấu của nền kinh tế nói chung, Ngân hàng Hàn Quốc giải thích. Cần phải tạo ra sự đổi mới công nghệ và phân bổ nguồn lực hiệu quả bằng cách nới lỏng các quy định khác nhau và các rào cản gia nhập cũng như cải thiện hệ thống thị trường lao động.

Nguồn cung lao động suy giảm do tỷ lệ sinh thấp và dân số già, các ý kiến ​​cũng cho rằng phụ nữ và thanh niên có tỷ lệ tham gia tương đối thấp, trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế.

Năm nay, khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng thực tế và tốc độ tăng trưởng tiềm năng (chênh lệch GDP) cũng đã nới rộng.

Dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay được BOK dự báo là 2,2%, thấp hơn 0,3~0,4% so với dự báo tăng trưởng tiềm năng (2,5 ~ 2,6%). Các viện nghiên cứu và chuyên gia công-tư chỉ ra rằng dự báo tăng trưởng 2,2% là quá lạc quan.

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc thuộc Liên đoàn doanh nhân quốc gia đã công bố vào ngày 8 tháng 8 rằng họ dự kiến ​​tăng trưởng 1,9% trong năm nay. Đây là 0,3 điểm phần trăm thấp hơn so với dự báo tháng sáu. Đây là lần đầu tiên một viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc dự báo tốc độ tăng trưởng là 1%.

VĂN HÓA & DU LỊCH