페이스북 유튜브

Robot của chính quyền quận Seoul giúp xử lý các khiếu nại dân sự

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 09:44 23-09-2020 Updated : 09:44 23-09-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Gettyimages Bank]


Một robot dựa trên phần mềm được chính quyền quận Seoul áp dụng để xử lý các khiếu nại dân sự được phát hiện là đã giảm đáng kể thời gian thực hiện công việc hành chính. Robot này dựa trên phần mềm tự động thực hiện các công việc đơn giản.

Quận Songpa, một quận phía đông nam của Seoul, đã áp dụng Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) để tạo báo cáo cho các khiếu nại dân sự, kiểm tra các khiếu nại được tải lên trang web của chính quyền quận và kiểm kê vật tư văn phòng bao gồm cả mực máy in.

Trong một tuyên bố vào ngày 21 tháng 9 rằng RPA có thể giảm thời gian xử lý các khiếu nại dân sự xuống 2.500 giờ hàng năm. "Thông qua việc áp dụng RPA, chúng tôi hy vọng rằng cảm giác hoàn thành và hài lòng của người lao động, cũng như năng suất làm việc của họ sẽ tăng lên", một quan chức Songpa cho biết.

Songpa sẽ tiếp tục nuôi dưỡng các dự án mới liên quan đến các phương pháp làm việc không tiếp xúc và áp dụng RPA cho các lĩnh vực khác. Robot dựa trên phần mềm được sử dụng rộng rãi trong các công ty tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Các chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo tham gia vào cuộc trò chuyện bằng văn bản với khách hàng, lắng nghe những bất tiện và đưa ra giải pháp.

VĂN HÓA & DU LỊCH