페이스북 유튜브

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực kinh tế tự do Hàn Quốc đã giảm xuống còn 1 tỉ USD

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 21:52 11-06-2019 Updated : 21:52 11-06-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]


Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực kinh tế tự do đã giảm xuống còn 1 tỷ USD. Kể từ năm nay, việc cắt giảm thuế đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu kinh tế tự do sẽ kết thúc sau 7 năm. Hàn Quốc không thể tận dụng lợi thế là "quốc gia châu Á duy nhất" có ký kết thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Theo phân tích dữ liệu các doanh nghiệp liên doanh, các công ty thương mại nhỏ và vừa của Quốc hội vào ngày 10 tháng 6, vốn đầu tư FDI của 7 khu kinh tế tự do ước tính đạt 1,48 tỷ đô la trong năm 2015. Con số này tăng lên 55% và đạt 2,3 tỉ USD trong năm 2016. Tuy nhiên, trong hai năm 2017 – 2018, vốn đầu tư FDI đã giảm xuống còn 2,19 tỉ USD và 1,64 tỉ USD. Đến năm nay, con số này giảm xuống còn 1 tỉ USD.

Như vậy, vốn đầu tư nước ngoài vào các khu kinh tế tự do đã giảm từ 2 tỉ USD xuống còn 1 tỉ USD chỉ trong vòng 3 năm. Khu kinh tế tự do là một khu kinh tế đặc biệt được tạo ra để thu hút vốn và công nghệ nước ngoài. Theo đó, chính phủ đã chỉ định Hoàng Hải, Daegu và Gyeongbuk là các khu kinh tế tự do, khởi đầu từ Incheon, Busan, Jinhae và Gwangyang trong năm 2003 (năm đầu tiên của chính phủ Roh Moo-hyun).

Hiện nay, nó đã mở rộng thành 7 địa điểm (tổng diện tích 281 km2) bao gồm bờ Đông và Chungcheongbuk-do. Vấn đề là xu hướng FDI. Khu kinh tế tự do đã thu hút 800 triệu đô la vốn FDI trong năm 2009. Năm 2011, vốn FDI thu hút được là 1,16 tỉ USD. Sau đó, vào năm 2012, con số này tăng hơn gấp đôi lên 2,56 tỉ đô la trước khi rơi xuống 1,35 tỉ đô la vào năm 2013.

Kể từ đó, số vốn FDI tăng đều đặn lên 1,92 tỉ đô la trong năm 2014 và lên tới 1,48 tỉ đô la trong năm 2015, vượt 2 tỉ đô la trong năm 2016. Tuy nhiên, vốn đầu tư nước ngoài đã giảm 5% so với mức trước đó trong năm 2017 và tiếp tục giảm 25% trong năm ngoái. Trong quý đầu tiên của năm nay, vốn FDI trong số bảy khu kinh tế tự do ở Chungcheongbuk-do, Gwangyang, Hoàng Hải và Bờ Đông là con số không.

Một quan chức của Quốc hội cho biết: "Đã đến lúc xem xét hệ thống đặc biệt trong khu kinh tế tự do". Cần phải tạo ra “cụm đổi mới” phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thông qua việc miễn thuế doanh nghiệp.

VĂN HÓA & DU LỊCH