페이스북 유튜브

Hàn quốc, vốn huy động của các doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu tăng gần 76%

Nguyễn Ngọc Minh (okmyong99@ajunews.com)Posted : 11:19 26-08-2020 Updated : 11:19 26-08-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Một số tập đoàn lớn của Hàn quốc đã gia tăng đáng kể nguồn tài chính để trả nợ thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán.
 

Viện giám sát tài chính[Ảnh=Yonhap]

Ngày 26/8 theo báo cáo ' tình hình thu hút vốn trực tiếp của các doanh nghiệp ' của Viện giám sát tài chính Hàn quốc , các công ty tại Hàn quốc đã phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7 với quy mô đạt 19,75 nghìn tỷ KRW, tăng 1,4% so với tháng 6. Trong đó, quy mô đợt phát hành cổ phiếu tăng 75,6% so với tháng 6 lên 2,66 nghìn tỷ KRW.

Quy mô tăng vốn của các doanh nghiệp cũng đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 359,6% so với tháng trước. Việc Korean Air và CJ CGV thực hiện đợt tăng vốn quy mô lớn đã có tác động lớn đến kết quả này.

Trái lại với sự gia tăng quy mô phát hành cổ phiếu, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 17,79 nghìn tỷ KRW, giảm 3,4% so với tháng 6.

VĂN HÓA & DU LỊCH