베타
Trang web này hiện đang được thử nghiệm trước khi ra mắt chính thức. 이 사이트는 현재 정식 론칭을 앞둔 베타 버전입니다.
Kinh Tế AJU

페이스북 유튜브

​Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3~8,5%

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 09:23 09-01-2019 Updated : 09:23 09-01-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh= phóng viên 문은주] Thành phố Hồ Chí Minh


Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019, tổ chức vào ngày 4 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng được nêu lên là "Năm 2019, thành phố đặt ra chỉ tiêu tăng kinh tế đạt 8,3 - 8,5%, thu ngân sách đạt 100% dự toán, thành lập mới 46.200 doanh nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,8%, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,81m2/người, phấn đấu nâng điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến ban đầu thu ngân sách năm 2018 không đạt chỉ tiêu nhưng đến hết ngày 31/12/2018 thành phố đã thu được 378.543 tỷ đồng, đạt 100,47% dự toán được giao. Trong năm 2019, dự toán thu ngân sách đạt 399.125 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày thành phố phải thu được 1.529 tỷ đồng.

Bước sang năm 2019, thành phố sẽ thực hiện quyết liệt, tạo đột phá trong cái cách hành chính thể hiện ở việc thực hiện quyết liệt, rõ hơn chỉ tiêu, triển khai rộng khắp, giám sát chặt chẽ, công khai quy trình hành chính, thực hiện thủ tục trên mạng, phấn đấu đạt 40% giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3, 4. Các quận huyện và cấp thành phố phải công bố thời hạn kết thúc quy trình hành chính. Đồng thời, hoàn thiện quy trình rút gọn việc đền bù, tái định cư và bàn giao mặt bằng.

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế nói trên, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực quản lý hành chính. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đề án xây dựng Tp. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.